بیمه اجتماعی در کشور کانادا

بیمه اجتماعی در کشور کانادا : بیمه اجتماعی مزایای زیادی برای بیکاران ، سالمندان ، معلولان و افراد کم در آمد دارد. پداخت حق بیمه اجتماعی برای بیشتر کانادایی ها اجباری است و کارفرما موظف به کسر آن از حقو ق کارکنان است .   آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش […]