بیمه درمان

جولای 26, 2017

بیمه درمانی در کانادا به چه صورت است

بیمه درمانی در کانادا به چه صورت است کانادا برنامه بیمه ملی دارد که بودجه آن را وزارت بهداشت و درمان تامین می کند . دولت های استانی موظف به اجرا و نظارت بر بیمه درمانی هستند . پوشش بیمه درمانی در بیشتر استان ها رایگان است ، هر چند در بعضی از استان ها  […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.