بندرگاه داخلی ویکتوریا کانادا

بندرگاه داخلی ویکتوریا کانادا

  بندرگاه داخلی ویکتوریا کانادا بندرگاه داخلی ویکتوریا کانادا ، پایتخت بریتیش کلمبیا به شمار میرود یک سمت آن با آب پوشانده شده و سمت دیگر آن بناهای باشکوه دولتی قرار گرفته است. در ماه سپتامبر به مناسبت روز کارگر فستیوال قایق های کلاسیک در بندرگاه داخلی ویکتوریا کانادا برگزار میشود و آب را پر […]