بانکداری در کشور کانادا

  بانکداری در کشور کانادا | کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست و درآمد ناخالص داخلی آن به حدود یک تریلیون دلار بالغ می شود که این درآمد ناخالص داخلی به طور سرانه 000,30 دلار است. با محاسبه درآمد ناخالص ملی (GNP ، (کانادا در ردیف هفتم دنیا و همردیف ایالات متحده آمریکا و ثروتمندترین […]