نوشته‌ها

واحدهای اندازه گیری در کانادا

/
واحدهای اندازه گیری در کانادا به 2 صورت است : Metric system I…