مونترال قدیم کانادا

مونترال قدیم کانادا

  دیدنی های مونترال قدیم کانادا Old Montréa مونترال قدیم کانادا یک منطقه ی تاریخی در شهر مونترال استان کبک می باشد و تعدادی از ساختمان های آن مربوط به دوره فرانسه نو است. این منطقه تاریخی جاذبه ها و مناطق دیدنی زیادی دارا است . اطلاعاتی در مورد منطقه تاریخی مونترال قدیم کانادا منطقه […]