استان های کانادا

استان های کانادا

  استان های کانادا کانادا، دومین کشور بزرگ جهان با 9، 2215، 430کیلومتر مربع وسعت است و از مجموعه 10 استان و 3 سرزمین و در 5 منطقه اصلی به نام‌های کرانه غربی، شمال، مرکز، علفزارها، و منطقه اقیانوس اطلس تشکیل شده است. فرهنگ و جمعیت هر یک از استان های کانادا متفاوت و نمایانگر تصویری متفاوت […]