مهاجرت به کانادا روش پایلوت آتلانتیک

مهاجرت به کانادا روش پایلوت آتلانتیک

مهاجرت به کانادا روش پایلوت آتلانتیک، برنامه ی جدید مهاجرت آتلانتیک (AIPP) به طور رسمی در 6 مارچ راه اندازی شد و سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRCC) اکنون درخواست های اقامت دائم را از طریق این برنامه ی جدید پذیرش می کند. مهاجرت به کانادا روش پایلوت آتلانتیک Immigrate through the Atlantic Immigration Pilo […]