نظام ارزشیابی تحصیلی

نظام ارزشیابی تحصیلی نظام ارزشیابی تحصیلی مقطع اموزش پایه در استان نیوفاندلند رایج ترین روش ارزشیابی تحصیلی ، ارزشیابی نمره ای در صفر تا صد و ارزشیابی حروفی F.A. B .C. D است . در این قسمت بالاترین نمره (100-80) و حرف A، نمره متوسط 50 و حرف D ، و پایین ترین نمره 0تا […]