نوشته‌ها

بلندترین درخت جهان

/
بلندترین درخت جهان  ، این درخت که"هیپریون"نام دارد ، رکورد درختی با نام غول بزرگ ا…