نوشته‌ها

برج CN در کانادا

/
برج ملی کانادا که به آن برج CN گفته میشود یکی از بلندترین سا…