نحوه پذیرش دانشجو در کانادا

اخذ ویزای شینگن

  نحوه پذیرش دانشجو در کانادا در دوره های فنی حرفه ای جهت پذیرش در این دوره ، علاوه  بر گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه، ارائه گواهی از مدرسان  محل تحصیل نیز الزامی است . این در حالی است که هر یک از موسسات اموزش عالی سیاست ها و معیارهای پذیرش منحصر به فرد خود […]