نوشته‌ها

آموزش زبان فارسی در مدارس ایرانی کانادا

/
آموزش زبان فارسی در مدارس ایرانی کانادا منظور از مدارس ایرانی ، مدارسی است که هزینه…
زبان رسمی کانادا

آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کانادا

/
آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کانادا در دو دانشگاه تورنتو ( گروه تمدن های…