نوشته‌ها

ساختار نظام آموزش عالی

/
ساختار نظام آموزش عالی چنان که قبلا نیز اشاره شد ، در کانادا رسی…

اصول و اهداف کلی آموزشی کانادا

/
از مهمترین اصول و اهداف کلی آموزشی کشور کانادا ، میتوان به پرو…