آزمون مهاجرت کبک اقامت دائم کانادا

آزمون مهاجرت کبک اقامت دائم کانادا

آزمون مهاجرت کبک اقامت دائم کانادا در استان کبک کانادا به این صورت است که اتباع بیگانه به همراه خانواده های خود با شروع ژانویه سال 2020،  برای گرفتن اقامت دائم کانادا در کبک، باید در آزمون دموکراتیک و ارزشیابی کبک قبول شوند. این آزمون مطابق با منشور حقوق بشر است. آزمون مهاجرت کبک اقامت […]