نوشته‌ها

آب و هوای زمستانی کانادا

آب و هوای زمستانی کانادا
با گذراندن سه زمستان در این کشور چیزی که به من ثابت شد تا حدی توانست تصورات ذهنی و پیش‌دانسته‌های من را مورد تایید قرار دهد و اما بخشی از پیش‌فرض‌های من کاملاً تغییر کرد. ادامه مطلب …