وام دهندگان در کشور کانادا

وام دهندگان در کشور کانادا در صورتی که فرد تازه واردی ، نسبت به خرید خانه تصمیم گیری کرده باشد. باید شخصیت های حقیقی و حقوقی را جست و جو کند . حاضرند برای خرید خانه ، به وی وام پرداخت کنند . در این زمینه گزینه های زیر مطرح اند: بانک ها . شرکت […]

اشتغال در کانادا

اشتغال در کانادا

مراکز استخدام نیروی کار (Human Resource Centers of Canada= HRCC)  در بیش از 400 دفتردر سراسر این کشور اقدام به ارائه مشاوره مجانی و به کارگماردن افراد می کنند . واحدهای اطلاعاتی HRCC ، اطلاعاتی جدید در مورد بازار کار به شما ارائه می دهند و به شما کمک می کنند تا مشاغل و فرصت […]

تاریخچه نام کانادا

تاریخچه کانادا

تاریخچه نام کانادا | نام کانادا از کلمه قدیمی  Kanata به معنی » دهکده « و یا » سرپناه « می آید . در سال 1535 ، ساکنین این منطقه که اکنون با نام شهر کبک شناخته میشود، این کلمه استفاده کردند تا نشانی این محل را به ژاك کارتیر که مقصدش به سمت دهکده […]

کاریابی در کانادا

کاریابی در کانادا

  کاریابی در کانادا | فرصت های شغلی در کانادا یکسان نیستند . در واقع به دلیل متفاوت ، هر منطقه و استان فرصت شغلی خاصی دارد . یکی از دلایل این امر ، ویژگیهای جغرافیایی است که اثر تعیین کننده ای بر شرایط کار اعمال میکند . برای مثال ، مشاغل متنوعی در زمینه […]