هزینه نوشتن توصیه نامه

هزینه نوشتن توصیه نامه

در این مقاله به بررسی موضوع هزینه نوشتن توصیه نامه خواهیم پرداخت. چنان چه قصد سفر و یا مهاجرت به کانادا را دارید، خواندن این مقاله برای شما بسیار مفید خواهد بود. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه شوید. پیش از ذکر هر موضوعی در زمینه هزینه نوشتن توصیه نامه، بهتر است در […]

ریکامندیشن

ریکامندیشن

در این مقاله به بررسی موضوع ریکامندیشن می پردازیم. توصیه نامه یا ریکامندیشن در واقع نامه ای است از طرف استاد یا شخصیت علمی دانشگاه که برای دانشجو صادر می کند. در توصیه نامه، ویژگی های شخصیتی و پتانسیل های علمی و کارهای تحقیقاتی دانشجو بیان می شود. توصیه نامه یا Letter of recommendation، که […]