دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا

در این مقاله به بررسی و معرفی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا می پردازیم. امروزه دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا زیاد هستند و خوشبختانه دانشگاه هایی که در این لیست قرار دارند، از بهترین دانشگاه های کشور ایتالیا محسوب می شوند که سالانه بسیاری از دانشجویان ایرانی و دیگر […]

تحصیل پزشکی در ایتالیا

تحصیل پزشکی در ایتالیا

در این مقاله به بررسی موضوع تحصیل پزشکی در ایتالیا می پردازیم. علاوه بر مراکز آموزشی دولتی، برخی از کالج های خصوصی در ایتالیا به زبان ایتالیایی و انگلیسی، همه ساله دانشجویان بسیاری را در رشته پزشکی جذب می کنند. هر چند تعداد مراکز خصوصی که به زبان انگلیسی در ایتالیا دایر هستند، محدود می […]