تحصیل پزشکی در ایتالیا

تحصیل پزشکی در ایتالیا

در این مقاله به بررسی موضوع تحصیل پزشکی در ایتالیا می پردازیم. علاوه بر مراکز آموزشی دولتی، برخی از کالج های خصوصی در ایتالیا به زبان ایتالیایی و انگلیسی، همه ساله دانشجویان بسیاری را در رشته پزشکی جذب می کنند. هر چند تعداد مراکز خصوصی که به زبان انگلیسی در ایتالیا دایر هستند، محدود می […]