استان های کانادا

دسامبر 22, 2018
استان های کانادا

استان های کانادا

  استان های کانادا کانادا، دومین کشور بزرگ جهان با 9، 2215، 430کیلومتر مربع وسعت است و از مجموعه 10 استان و 3 سرزمین و در 5 منطقه اصلی به نام‌های کرانه غربی، شمال، مرکز، علفزارها، و منطقه اقیانوس اطلس تشکیل شده است. فرهنگ و جمعیت هر یک از استان های کانادا متفاوت و نمایانگر تصویری متفاوت […]
اکتبر 23, 2017

نظام آموزشی استان مانیتوبا

نظام آموزشی استان مانیتوبا پیش دانشگاهی مقطع آموزش اجباری (آموزش پایه) در استان مانیتو با 10 سال طول می کشد که سنین 6تا 16 ساله را شامل می شود. نخستین مقطع آموزشی پیش دانشگاهی ، آموزش ابتدایی است که چهار سال است و سنین 6تا 10 سال را در بر می گیرد . دومین مقطع […]
Call Now Button