اپلیکیشن نامبر ویزای کانادا

اپلیکیشن نامبر ویزای کانادا

اپلیکیشن نامبر ویزای کانادا یا همان فایل نامبر اصطلاحی است که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت هنگامی اپلیکیشن نامبر توسط اداره مهاجرت صادر می شود که تمام مدارک مربوط به آن پرونده دریافت شده و قابلیت بررسی داشته باشد. به عنوان مثال در خصوص گروه خوداشتغالی فدرال، ابتدا مدارک مورد نظر […]

فایل نامبر کانادا چیست؟

فایل نامبر کانادا چیست؟

از آن جایی که در حال حاضر روز به روز بر تعداد متقاضیان مهاجرت به کانادا افزوده می شود، اداره مهاجرت این کشور بیشتر از هر زمان دیگری شلوغ می باشد. بدون تردید نخستین دلیل چنین ازدحامی، افزایش پرونده های در حال بررسی مهاجرت به کانادا می باشد. دلیل دیگر آن به زمان بر بودن […]