رفع ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا

رفع ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا

یکی از راه های مهاجرت، داشتن ویزا می باشد. پروسه اخذ ویزا به تایم زیادی نیاز دارد. اگر فردی قصد مهاجرت به کانادا را داشته باشد، باید حتما ویزا داشته باشد. گاهی اقوات ویزا تحصیلی فرد ریجکت می شود. ما در این مقاله سعی داریم به رفع ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا بپردازیم. پس با ما […]