ویزای همراه همسر کانادا

ویزای همراه همسر کانادا

مهاجرت به کانادا و اقامت در این کشور همواره دغدغه دوری از خانواده را به همراه داشته است. بسیاری از افراد حتی با داشتن شرایط ایده آل برای اقامت، تحصیل و کار در کانادا از اقامت در این کشور صرف نظر کرده و تحمل دوری از خانواده را نداشته اند. حال این سؤال مطرح می […]

اعتبار مدرک کالج در کانادا

اعتبار مدرک کالج در کانادا

با توجه به اینکه تحصیل یکی از بهترین روش های اخذ اقامت کانادا است اطلاع از اعتبار مدرک کالج در کانادا برای بسیاری از متقاضیان مهاجرت تحصیلی مهم می باشد. کانادا یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا است که از شرایط اقتصادی، شغلی و تحصیلی فوق العاده ای برخوردار می باشد. به همین دلیل، هر […]