دانشگاه خصوصی ترکیه مورد تایید ایران

دانشگاه خصوصی ترکیه مورد تایید ایران

در این مقاله درباره دانشگاه خصوصی ترکیه مورد تایید ایران را بررسی می کنیم. بیشتر درخواست کننده های مایلند در دانشگاه خصوصی ترکیه، مورد تایید ایران به تحصیل بپردازند، از این طریق اقامت این کشور را به دست آورند. وجود مرز مشترک ایران و ترکیه، سبب گردیده تا اکثر ایرانیان از طریق ادامه تحصیل به […]

دانشگاه ‌های روسیه پزشکی

دانشگاه ‌های روسیه پزشکی

در این مقاله به بررسی و معرفی دانشگاه ‌های روسیه پزشکی می پردازیم. شناخت دانشگاه ‌های روسیه پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. زیرا آموزش در کشور روسیه از سطح کیفی بالا را دارد و به خصوص در رشته پزشکی توانسته دانشجویان خارجی بسیار زیادی را به این کشور جذب کند. با توجه به این‌ […]