دانشگاه ارفورت آلمان

دانشگاه ارفورت آلمان

در این مقاله به بررسی دانشگاه ارفورت آلمان خواهیم پرداخت. یکی از قدیمی ترین دانشگاه های آلمان، دانشگاه ارفورت آلمان است که سه رشته اصلی علوم اجتماعی  فلسفه، فرهنگ و الهیات در این دانشگاه تدریس می شود. دانشگاه ارفورت یک دانشگاه دولتی است که در شهر ارفورت، پایتخت ایالت تورینگن آلمان واقع شده است. در […]