وقت سفارت کانادا

وقت سفارت کانادا

چرا باید وقت سفارت کانادا بگیریم ؟ وقت سفارت کانادا برای انجام مصاحبه با مامور اداره مهاجرت کانادا و برای انجام بیومتریک یا انگشت نگاری می باشد. از تاریخ 2 نوامبر 2019 برای انجام انگشت نگاری در ترکیه، باید از قبل ثبت نام کرده و وقت انگشت نگاری دریافت کنید. از تابستان سال 2018 ایرانیانی […]