ویزای 5 ساله مولتی کانادا

دفاتر صدور ویزا در سفارت خانه های کانادا در کشور های مختلف برای آن گروه از مسافران که بنابر نیاز خود لازم است هر چند وقت یک بار به این کشور سفر کنند، ویزای 5 ساله مولتی کانادا را صادر می کند. مسافرانی که دائما در حال سفر به کانادا هستند با استفاده از ویزای […]