ایرانیان مقیم مونترال (مرکز شهر)

ایرانیان-مقیم-مونترال-(مرکز-شهر)

بافت ایرانیان مقیم مونترال (مرکز شهر) بیشتر دانشجویان، جوانان متاهل بدون فرزند یا خانواده ها با فرزندان زیر هشت سال است. و مغازه ها و خدمات ایرانی در سطح مونترال در دسترس هستند. ایرانیان مقیم مونترال (مرکز شهر) در مونترال مانند زندگی در تورنتو ایرانیان در یک محله ی خاص نیستند. با این وجود محله ی ان.دی.جی […]