برنامه خود اشتغالی

/
برنامه خود اشتغالیافراد خود اشتغال ، کسانی هستند که باید تجارب م…

کسب مالکیت

/
کسب مالکیت اولین مدرک معتبر در معاملات مستغلات قرارداد خرید و فروش میا…

وام دهندگان در کشور کانادا

/
وام دهندگان در کشور کانادادر صورتی که فرد تازه واردی ، نسبت به …
وکیل در کانادا

آشنایی با وکیل در کانادا

/
آشنایی با وکیل در کانادا در کبک به وکیل ، نوتاری NOTARY نیز گ…

کارگزار بیمه

/
کارگزار بیمه یک کارگزار بیمه می تواند کلیه امور بیمه ای فردبیمه گذار…

نحوه پذیرش دانشجویان خارجی

/
نحوه پذیرش دانشجویان خارجی استان نیوفاندلند ، هیچ گونه سهمیه…

ساختار نظام آموزش عالی

/
ساختار نظام آموزش عالی چنان که قبلا نیز اشاره شد ، در کانادا رسی…

نظام ارزشیابی تحصیلی

/
نظام ارزشیابی تحصیلینظام ارزشیابی تحصیلی مقطع اموزش پایه در اس…
ویزای کار بعد از فارغ التحصیلی

نظام آموزشی استان نیوفاندلند

/
نظام آموزشی استان نیوفاندلند دوره اموزش اجباری ( مقدماتی ) در …