مدارس غیر رسمی

  مدارس غیر رسمی مدارس غیر رسمی ، از جمله مدارسی است که با نظر موسسان و اولیای دانش آموزان ، راه اندازی و اداره می شود و سعی بر این است که دانش آموزان از امکانات تحصیلی محل زندگی خود و زبان رسمی و اداری کشور میزبان بهره مند شوند . این مدارس را […]

آموزش زبان فارسی در مدارس ایرانی کانادا

آموزش زبان فارسی در مدارس ایرانی کانادا منظور از مدارس ایرانی ، مدارسی است که هزینه آن ها به عهده دولت کانادا نیست. این نوع مدارس به دو دسته مدارس رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند . مدارس رسمی ایرانی در حال حاضر در کانادا سه مدرسه رسمی و جود دارد که از این […]

آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کانادا

زبان رسمی کانادا

  آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کانادا در دو دانشگاه تورنتو ( گروه تمدن های شرقی ) و مک گیل ( مرکز مطالعات اسلامی ) زبان فارسی به عنوان یکی از دروس اختیاری ارائه می شود . مطالب  و موضوعات مورد تدریس بیش تر جنبه آموزش زبان دارد ، نه ادبیات و فرهنگ  و […]

جایگاه و جمعیت زبان فارسی در کانادا

  جایگاه و جمعیت زبان فارسی در کانادا براساس سرشماری سال 1996 در کانادا ، تعداد 440485 نفر ، زبان فارسی را به عنوان زبان مادری خود اعلام کرده اند . در دوره ی 1991 تا 1996 رشد جمعیت فارسی زبان و نیز افزایش تعداد مهاجران از کشورهای فارسی زبان موجب شده است تا این […]

سخن گفتن به دو زبان رسمی

سخن گفتن به دو زبان رسمی زبان های انگلیسی و فرانسه دو زبان رسمی کشور کانادا به شمار می روند .آمار سال 1996 حاکی از افزایش تعداد کسانی است که از دو زبان انگلیسی و فرانسه استفاده می کنند . و استان کبک بیشسترین تعداد دو زبانه ها را در خود جای داده است .بین […]