می 15, 2017

می 15, 2017
کاریابی در کانادا

کاریابی در کانادا

  کاریابی در کانادا | فرصت های شغلی در کانادا یکسان نیستند . در واقع به دلیل متفاوت ، هر منطقه و استان فرصت شغلی خاصی دارد . یکی از دلایل این امر ، ویژگیهای جغرافیایی است که اثر تعیین کننده ای بر شرایط کار اعمال میکند . برای مثال ، مشاغل متنوعی در زمینه […]
می 15, 2017

کانادا را بیشتر بشناسیم – بخش 3

کانادا را بیشتر بشناسیم – بخش 3 | نزدیکی جغرافیایی این کشور، به آمریکا سبب شده تا روابط اقتصادی کانادا و آمریکا بسیار گسترده باشد، به گونه نزدی ای که آمریکا و کانادا بزرگترین رابطه اقتصادی را در جهان دارند و حجم معاملات این دو کشور با هم از معاملات هر دو کشور دیگری در […]
می 15, 2017

کانادا را بیشتر بشناسیم – بخش 2

کانادا را بیشتر بشناسیم – بخش 2  | کانادا کشوری در شمال قاره آمریکاي شمالی و دومین کشور پهناور جهان است که بخش زیادي از خاك آن به دلیل سرمای هوا و نزدیکی به قطب شمال ، خالی از سکنه است . ساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیاي کبیر، دولت محوري فدرال، […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.