کانادا را بیشتر بشناسیم – بخش 3 | نزدیکی جغرافیایی این کشور، به آمریکا سبب شده تا روابط اقتصادی کانادا و آمریکا بسیار گسترده باشد، به گونه نزدی ای که آمریکا و کانادا بزرگترین رابطه اقتصادی را در جهان دارند و حجم معاملات این دو کشور با هم از معاملات هر دو کشور دیگری در جهان بیشتر است .  با این حال این رابطه اقتصادی قوي ، مضراتی هم برای کانادا در پی داشته است .  آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه هاي آمریکایی در نزدیکی مرز دو کشور یکی از این مضرات است . کانادا منابع طبیعی فراوانی دارد . آب و هواي آن سرد و در بیشتر نقاط قطبی است .

اخذ ویزای کانادا

 

البته آب و هوا، در بخش جنوب غربی، جایی که شهر ونکوور در آن قرار دارد، معتدل است . آبشار نیاگارا ، عریض ترین آبشار جهان هم در این کشور قرار دارد این کشور تا سال 1713 مستعمره فرانسه بود . در این سال انگلیس کنترل آن را در دست گرفت. در قرن نوزدهم کانادا استقلال یافت . این کشور عضو کشورهای همسود مشترك المنافع است .کنفدراسیون کانادا، زیر تشریفات سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهی متحده اداره میشود .

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230