کارگزار بیمه

یک کارگزار بیمه می تواند کلیه امور بیمه ای فردبیمه گذار را اعم از بیمه اتومبیل ، املاک و عمر انجام دهد. وام دهندگان نسبت به بیمه ملک اصرار دارند ؛ زیرا ملک ، ضامن وام دریافت شده است .بیمه ملک هزینه جابه جایی خانه را نیز در بر می گیرد . مقدار مبلغ این بیمه بستگی به ارزش خانه دارد.

ممکن است وام دهنده در مورد بیمه عمر نیز به وام گیرنده پیشنهاد خاصی بدهد . در صورت پذیرش این پیشنهاد از طرف وام گیرنده ، مبلغ آن نیز به مبالغ پرداختی وام عادی اضافه می شود . مزیت بیمه عمر آن است که اگر خریدار یا همسر وی فوت کنند ، بیمه وام مزبور را پرداخت می کند

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230