مهاجرت به کانادا

پذیرش تحصیلی کانادا

پذیرش تحصیلی کانادا

پذیرش تحصیلی کانادا از مهمترین اصول و اهداف کلی آموزشی کشور کانادا ، پذیرش تحصیلی کانادا میتوان به پرورش ذهنی دانش آموزان ، آمادگی حرفه ای ، رشد اجتماعی ، اخلاقی و فردی آن ها اشاره کرد . محورهای تمرکز حوزه آموزشی کشور کانادا به موارد ذیل محدود میشود :

۱- محوریت دانش آموزان : در این رویکرد مواد درسی و سیاست های آموزشی بر حسب مهارت های دانش آموزان با اولویت قراردادن استانداردهای آموزشی اتخاذ  میگردند .

پذیرش تحصیلی کانادا

۲-  محوریت آموزگاران : این محور همان شیوه سنتی آموزشی است که در کشور کانادا دوباره به آن توجه شده است . بنابراین سیاست مذکور تعداد دروس پایه اصلی افزایش و دروس انتخابی کاهش یافته و آزمون های سراسری در سطوح استانی برگزار میگردد .
۳-  آموزش میراث فرهنگی و ارزشهای سنتی و ملی .
۴- ارتقای سطح فرهنگی و جوامع بومی و غیر بومی ساکن در کانادا از طریق آموزشهای رسمی ، جهت احترام به فرهنگ رایج در کشور .
۵-  برخورداری همگانی از فرصت های آموزشی و اعمال سیاست کثرت گرایی فرهنگی . ویزای تحصیلی کانادا

پذیرش تحصیلی کانادا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Design & Development | gapco