ویزای همراه را همه ی کشورها برای مهاجران فراهم می کنند اما شرایط ویزای همراه برای هر کشور متفاوت است. به طور کلی گرفتن ویزای آلمان با شرایط دریافت ویزای همراه از کانادا و یا ویزای آمریکا شرایط متفاوتی دارد. بیشتر کشورهای توسعه یافته به مهاجران اجازه می دهند تا هنگام مهاجرت یا بعد از مهاجرت خود برای اعضای خانواده خود ویزا دریافت کنند تا بتوانند آن ها را کنار خود داشته باشند.

  • ویزای ایتالیا: شخص متقاضی که به ایتالیا مهاجرت کرده است می تواند اقامت این کشور را دریافت کند در نتیجه همراهان او نیز می توانند جهت دریافت ویزا اقدام کنند. البته برای صدور‌ و گرفتن این ویزا فرد باید تمکن مالی کافی برای حمایت از وابستگان خود را داشته باشد و همینطور خانه و شرایط محل اقامت او باید متناسب با تعداد همراهان خود باشد.
  • ویزای کانادا: ویزا همراه کانادا یعنی اعطای ویزای کانادا به وابستگان فردی که مجوز اقامت در کانادا را برای کار و یا تحصیل دارد. در چند سال اخیر متقاضیان ویزای تحصیلی و یا کاری کانادا را به علت عدم امکان اقامت خانواده خود در مدت دوره تحصیل و یا کار خود از دست داده اند. این افراد به خاطر اینکه دوری از خانواده ی خود را نتوانستند تحمل کنند از جایگاه و موقعیت خود صرف نظر کرده اند. کانادا که امروزه یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای پیشرفته می باشد سیاست‌های خود را در این موارد تغییر داده است تا افرادی که ویزای کاری یا تحصیلی کانادا را دارند بتوانند اعضای درجه یک خانواده خود را به همراه خود به این کشور بیاورند.
  • ویزای آلمان: ویزای آلمان به همسر فرد و یا فرزندان زیر 18 سال او داده میشود. یکی از شرایط اصلی ویزا این کشور مهارت همسر شخص به زبان آلمانی است و نفر اصلی که به آلمان مهاجرت کرده باید مجوز قانونی اقامت در این کشور را داشته باشد و باید ثابت کند که توانایی این را دارد که از پس هزینه های کل خانواده در جهت تامین مسکن و زندگی در این کشور برآید.
 ویزای همراه

ویزای همراه

  • شرایط ویزای آمریکا: آمریکا برای هر نوع مهاجرت چند نوع ویزا دارد. خوشبختانه برای مهاجرت به آمریکا از طریق روش های مهاجرتی مانند سرمایه گذاری، کار و یا تحصیل ویزای همراه یا همان پیوستن و الحاق خانواده قابل دریافت است. این نوع ویزا به همسر و فرزندان زیر 21 سال داده می شود و فرد متقاضی باید بتواند مخارج زندگی خود و خانواده اش را در آمریکا مهیا کند. ویزای همراه تحصیلی در آمریکا F2 و ویزای کاری در این کشور H4 نام دارد.
  • ویزای اسپانیا: این ویزا به سه صورت زیر صادر می شود:
  • فرد دارای ویزای تحصیلی باشد.
  • فرد بلو کارت داشته باشد.
  • شخص متقاضی از یکی از کشورهای اروپایی اجازه اقامت طولانی دریافت کرده باشد.

ویزای همراه چیست ؟

این ویزا مدرکی برای ورود همراهان افراد به خاک کشورهای دیگر می باشد. البته ممکن است که مجوز کار برای همسر افراد به عنوان همراه صادر شود که به همسر یا شریک قانونی اجازه می‌دهد تا هر شغل و کاری را با هر کارفرمایی بپذیرد. مهاجرت سه نوع ویزای وجود دارد که شامل ویزای تحصیلی، ویزای کاری و ویزای سرمایه گذاری است. این سه ویزا بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و محبوبیت زیادی دارند. البته شرایط هر کدام از این سه نوع ویزا با توجه به کشور مقصد تعیین می شود می تواند موقت یا دائم باشد.

چه افرادی میتوانند ویزای همراه دریافت کنند؟

ویزای همراه ویزایی است که به اعضای درجه یک خانواده فرد متقاضی که مهاجرت کرده تعلق می‌گیرد. این ویزا را همسر فر‌د یا فرزندان او و یا فرزندهای رسمی و قانونی فرد می توانند دریافت کنند. ولی در بعضی از کشورها در بعضی موارد امکان گرفتن ویزای همراه برای پدر و مادر یا خواهر و برادر هم وجود دارد. ویزای همراه برای افراد معمولا به اندازه مدتی که ویزای خود فرد متقاضی اعتبار دارد صادر می‌شود. در این زمان همراهان او تحت حمایت و پوشش شخص متقاضی قرار می گیرند. ولی این ویزا در هر کشور قوانین مربوط به خودش را دارد مثلا در بعضی کشورها فرد همراه اجازه کار کردن تمام وقت و دائمی دارد. ممکن است که ویزا در برخی از کشورها به صورت موقت صادر شود.

ویزای همراه چیست ؟

دریافت ویزای همراه چه شرایطی دارد؟

این ویزا شرایطی برای دریافت لازم دارد. مدارک مورد نیازی که سفارت هر کشوری از افراد برای صدور ویزای همراه درخواست می‌کند با توجه به شرایط افراد و قوانین مهاجرتی آن کشور متفاوت است. افراد باید مدارک مربوط به پذیرش تحصیلی یا کاری فرد متقاضی و مدارک قانونی و رسمی برای ثابت کردن رابطه با فرد متقاضی را برای گرفتن ویزا به سفارت تحویل دهند. شخص متقاضی باید تمکن مالی کافی برای زندگی دو یا چند نفره در کشور مقصد را داشته باشد. از شرایط دیگری که برای صدور ویزای همراه لازم است داشتن پاسپورت، انجام معاینات پزشکی و پر کردن فرم‌های مخصوص می باشد.

چه زمانی میتوان برای ویزای همراه درخواست داد؟

این ویزا به همسر یا افرادی تعلق میگیرد که می‌توانند بعد یا قبل از ورود فرد به کشور مقصد برای گرفتن ویزا کار اقدام کنند. مجوز کار در بیشتر موارد مشابه مجوز تحصیل صادر می‌شود. در بعضی موارد دفاتر ویزای کار در خارج از کشور درخواست‌های مرتبط با اجازه کار همسر را همزمان با درخواست‌های مجوز تحصیلی بررسی می‌کنند. اما با این وجود شخص باید هزینه های اضافی مربوط به بررسی مجوز کار را جداگانه پرداخت کند.

  چه افرادی میتوانند ویزای همراه دریافت کنند؟

چه افرادی میتوانند این ویزا دریافت کنند؟