ویزای کانادا دونوع می باشد :

۱- ویزای کانادا – ویزای اقامت موقت : VISA ویزای اقامت موقت کانادا جهت اقامت موقت که بیش از مدت سه ماه می باشد و سپس بازگشت فرد به کشور مبدا (ایران) .

به عنوان مثال میتوان دانشجویان و یا کارآموزان را از این دسته دانست .

۲- ویزای کانادا – ویزای اقامت دائم : ویزای اقامت دائم کانادا به جهت اقامت دائم ( سکونت قطعی ) .

دارنده های ویزای کانادا بعد از ورود به کشور مقصد باید به اداره مهاجرت و تابعیت OFII و یا

به بخش ذیصلاح برای ارائه و صدور کارت اقامت کانادا درخواست نمایند .

ویزای کانادا

ویزای کانادا

کاربران میتوانند با توجه به موارد زیر جهت اخذ ویزای کانادا به منظور ویزای دائم درخواست نمایید :

مهارت کارآفرینی برای ویزای کانادا :

مهارت کارآفرینی برای ویزای کانادا یکی از دسته های مناسب برای افرادی می باشد که دارای سابقه کار و فعالیت اقتصادی بوده و

توانایی راه انداری تجارت کامل را داشته باشند،

و یا بخشی از سهم آن را در کانادا خریداری کرده و یا از نو کار را تاسیس نماید و بتواند به مدت مشخص بخش راه اندازی شده را مدیریت نماید .

مهارت های تخصصی و حرفه ای کانادا :

این بخش برای ویزای کانادا بر اساس توانایی های شخصی فرد و سابقه تخصصی و حرفه ای با توجه به مدرک تحصیلی و

به میزان مهارت زبان انگلیسی و یا فرانسه صورت میگرد .

مهارت خوداشتغالی کانادا :

بخش خود اشتغالی برای ویزای کانادا یکی از روش های مهاجرت به کشور کانادا می باشد .

به عنوان مثال میتوان روش مهارت خود اشتغالی را برای هنرمندان ، بازیگران ، ورزشکاران ، کشاورزان و …. نام برد .

لازم به ذکر است دانستن مهارت زبان انگلیسی و فرانسه و یا سرمایه و دارایی در این بخش لازم نیست .

سرمایه گذاری برای گرفتن ویزای کانادا :

شما میتوانید با استفاده از سرمایه گذاری فدرال از روش های کارآفرینی کبک و یا تجارت در استان های خاص برای ویزای کانادا اقدام نمایید .

روش سرمایه گذاری فدرال توسط دولت کانادا ضمانت شده است و

تضمین دولت بعد از پنج سال هزینه سرمایه گذاری شما به صورت کامل بدون سود بازپرداخت میکند .

ویزای کانادا بصورت خانوادگی :

شهروندان کانادا که دارای اقامت دائم کانادا در کشور کانادا هستند میتوانند به صورت قانونی برای اعضای درجه یک خانواده خود درخواست اقامت دائم کانادا بنمایند ،

در این بخش شرط دانستن زبان انگلیسی و یا فرانسه ندارد .


کاربران میتوانند با توجه به موارد زیر جهت اخذ ویزای کانادا به منظور ویزای موقت کانادا درخواست نمایید :

کشور کانادا به شما به عنوان یک توریست ، دانشجو و یا کارمند موقت در این کشور خوش آمدگویی میگوید .

و در هر سال بیش ۵ میلیون نفر از کانادا به عنوان توریست به این کشور سفر میکنند .

اگر شما قصد اقامت در کشور کانادا را دارید به ویزای موقت Temporary Residency Visa نیاز دارید .

ویزای اقامتی موقت بر دونوع می باشد :

ویزای سینگل کانادا Singel Visa :

با استفاده از این ویزا کانادا میتوانید یکبار وارد کانادا شوید .

ویزای مالتی کانادا Multiple Visa :

با استفاده از این ویزا کانادا میتوانید به صورت متعدد وارد کشور کانادا شوید و برای افراد ایرانی حداکثر به مدت ۵ سال اعتبار دارد .