نحوه سازگاری :

 • نگرش مثبت به تغیرات .
 • شناخت تفاوت های افراد و احترام به آن .
 • توانایی شناساییی و پیشنهاد ایده ها و تفکرات جدید به منظور ایجاد خلاقیت در کار.

در کشور کانادا افراد به منظور همکاری با دیگران و انجام کارها به نحو مناسب و نیز دستیابی به بهترین نتایج ، در صدد کسب  مهارت های لازم بر می آیند . در نتیجه کارفرمایان کانادایی در جست و جوی افرادی با شرایط زیر هستند :

 • درک مناسب از اهداف سازمان و همکاری پیشبرد اهداف آن .
 • درک فرهنگی گروهی و همکاری در زمینه آن .
 • برنامه ریزی و تصمیمی گیری گروهی و حمایت از نتایج .
 • احترام به افکار و عقاید اعضا ی دیگر گروه .
 • به کار گیری راهبرد داد و ستد برای رسیدن به نتیج گروهی .
 • ردیاب و پیگیری نگرش های  گروهی .
 • و در صورت لزوم ، تشویق فعالیت های گروه در جهت توسعه عملکرد.
 • آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

  تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230