مهارت های مدیریت فردی

برای تداوم و پیشرفت در کارها و رسیدن به بهترین نتایج ، به دست آوردن ترکیبی از مهارت ها ، استعدادها  و رفتارها  ضرورت دارد . از این رو کارفرمایان کانادایی در جست و جوی افرادی با مشخصات زیر هستند :

  • برخورداری از نگرش و رفتارهای مثبت .
  • عزتنفس و اعتماد به نفس .
  • صداقت در کار .
  • نگرش مثبت به یادگیری ، رشد و سلامت فردی .
  • ابتکار ، انرژی و پشت کار .
  • آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

    تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230