درباره سیستم آموزشی در کانادا | مسئولیت نظارت و اداره سیستمهاي آموزشی در کانادا بر عهده دولتهاي ایالتی است و به همین دلیل سیستم آموزشی از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. معمولا سیستم آموزشی به آموزش ابتدایی، متوسطه (دبیرستانها)، و آموزش عالی (دانشگاه ها و کالج ها) تقسیم میشود آموزش درکانادا تا سن 16 سال اجباري است (به استثناء ایالتهاي انتاریو و نیوبرانزویک که در آنها آموزش تا 18 سالگی اجباري است) و دانش آموزان تا سطح 12 درمدارس ابتدایی و متوسطه آموزش میبینند. مدارس خصوصی و عمومی در سراسر کشور وجود دارند و اکثر مدارس ابتدایی و دبیرستانها “عمومی” و به عبارتی رایگان هستند. سال تحصیلی مدارس معمولا از اواخر ماه آگوست یا اوایل سپتامبر آغاز و تا اواخر یا نیمه ژوئن ادامه دارد.

اغلب ایالتها و نواحی برنامه پیش دبستانی براي آماده کردن دانشآموزان کلاس اول دبستان تدارك دیدهاند. تحصیلات ابتدایی از سطح 1 تا سطح 6 یا 8 را شامل میشود و دانشآموزان تحصیلات خود را تا سطح 12 در دبیرستان ادامه میدهند. ساکنین کانادا پس از دریافت دیپلم دبیرستان میتوانند در دانشگاه ها و یا کالج هاي کانادا ادامه تحصیل دهند که البته ادامه تحصیل در این مراکز رایگان نبوده و دانشآموز بایستی شهریه مربوط به دانشگاه یا کالج مورد نظر را بپردازد. با این حال دولت بیش از نیمی از هزینه تحصیلات دانشگاهی را پرداخت می کند. سال تحصیلی دانشگاهی به طور معمول از اواخر آگوست یا اوایل سپتامبر آغاز و تا پایان ماه آوریل ادامه مییابد.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230