سخن گفتن به دو زبان رسمی

زبان های انگلیسی و فرانسه دو زبان رسمی کشور کانادا به شمار می روند .آمار سال 1996 حاکی از افزایش تعداد کسانی است که از دو زبان انگلیسی و فرانسه استفاده می کنند . و استان کبک بیشسترین تعداد دو زبانه ها را در خود جای داده است .بین سال های 1996 تا 2006 تعداد کسانی که به هر دوزبان رسمی قادر به تکلم بوده اند از 28 در صد به 38 درصد افزایش یافته است . یعد از کبک ، استان نیوبوانزویک قرار دارد که 40 درصد مردم آن ، به دو زبان صحبت می کنند . اینرقم در سال 1971 ، حدود 22 در صد بوده است . انتاریو از این جهت در رده ی سوم قرار دارد .

در سال 1996 جمعیت دو زبانه ها در این استان سال 1971 حدود 3 درصد رشد را نشان می دهد . این بررسی ها نشان می دهند ، تعداد کسانی که زبان مادری شان فرانسه است و از هر دو زبان رسمی استفاده می کنند 5 برابر تعداد کسانی است که زبان مادری شان انگلیسی است و به هر دو زبان تکلم می کنند .

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230