یکی از بهترین کشورها برای تحصیل کانادا می باشد. این کشور بین دانشجویان بسیار محبوب می باشد. یکی از مهم ترین مزیت های کشور کانادا کیفیت اموزشی بالای آن می باشد. ما در این مقاله سعی داریم به دریافت ویزای تحصیلی کانادا 2023 در کمترین زمان بپردازیم.             

از دریافت ویزای تحصیلی کانادا 2023 در کمترین زمان چه می دانید؟

ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ در سال  2023 ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.  ﺑﻪ  ﯾﺎﺩ  ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﯿﺪ  ﺑﺮﺍﯼ  ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ  ﺩﻭﺭﻩ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﯾﺎ  ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ  ﮐﻤﺘﺮ  ﺍﺯ  ﺷﺶ  ﻣﺎﻩ  ﺩﯾﮕﺮ  ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.   ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺍﺯ  ﺷﺶ  ﻣﺎﻩ  ﺍﺳﺖ،  ﺣﺘﻤﺎ   ﺑﺎﯾﺪ  ﻭﯾﺰﺍﯼ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﯿﺪ.  ﺍﮔﺮ  ﺩﻭﺭﻩ  ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ  ﺷﻤﺎ  ﻃﻮﻻﻧﯽ  ﺗﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﺬ ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﮔﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

از انواع ویزای تحصیلی کشور کانادا چه می دانید؟

 ﺑﻪ  ﯾﺎﺩ  ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﯿﺪ  ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ  ﻭﯾﺰﺍﯼ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ  در سال 2023  ﺩﺭ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ﺯﻣﺎﻥ  ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ  ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ  ﺑﻬﺘﺮ  ﺍﺳﺖ  ﺍﺯ  ﺷﺮﺍﯾﻂ  ﺍﺧﺬ  ﻭﯾﺰﺍﯼ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ  ﺩﯾﮕﺮ  ﻧﯿﺰ  ﻣﻄﻠﻊ  ﺷﻮﯾﺪ.  ﺑﻬﺘﺮ  ﺍﺳﺖ  ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ  ﺩﻭ ﻧﻮﻉ  ﻭﯾﺰﺍ  ﺩﺭ  ﺍﺩﺍﺭﻩ  ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ  ﮐﺸﻮﺭ  ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ  ﻣﻮﺭﺩ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻗﺮﺍﺭ  ﻣﯽ  ﮔﯿﺮﺩ.  ﺩﺭ  ﺍﺩﺍﻣﻪ  ﺑﻪ  ﻭﯾﺰﯼ  ﺩﺍﻧﺶ  ﺁﻣﻮﺯﯼ  ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ:

دریافت ویزای تحصیلی کانادا 2023 در کمترین زمان به هیچ عنوان سخت و پیچیده نیست. هر کدام از ویزاها دارای شرایط ویژه ای هستند. در ادامه این موضوع را به طور کامل تر بررسی می کنیم:      

 • ویزای دانش آموزی کانادا: این ویزا برای کسانی مورد استفاده قرار می گیرد که کمتر از 18 سال سن دارند.
 • ویزای دانشجویی کشور کانادا: این ویزا برای افرادی مورد استفاده قرار می گیرد که بالاتر از 18 سال سن دارند. به یاد داشته باشید این افراد می توانند تحصیلات خود را در کالج یا دانشگاه به پایان برسانند.
انواع ویزای تحصیلی کانادا

از شرایط دریافت ویزای تحصیلی کشور کانادا چه می دانید؟

ما در بخش قبل به صورت کلی به دریافت ویزای تحصیلی کانادا 2023 در کمترین زمان پرداختیم. همانطور که گفته شد برای گرفتن ویزا شما باید شرایط خاصی داشته باشید. در ادامه به شرایط اخذ ویزای تحصیلی کشور کانادا به صورت مفصل می پردازیم:

 • اصلی ترین شرط برای گرفتن ویزای دانش آموزی، تمکن مالی می باشد. شما باید اوضاع مالی خوبی داشته باشید. علاوه بر این می بایست به سفارت کانادا ثابت کنید که هیچ گونه مشکلی مالی ندارید و می توانید هزینه های مربوط به زندگی خود را پرداخت نمایید. برای ثبت نام در مدارس کشور کانادا شما نیازی ندارید که مدرک آیلتس خود را ارائه دهید. برای گرفتن ویزای دانش آموزی سن شما بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این معدل سه سال آخر شما نباید از 15 کمتر باشد. در غیر این صورت با ویزای شما موافقت نمی شود. برای افراد متقاضی ویزای دانش آموزی که سن آنها کمتر از 18 سال است باید فردی را به عنوان سرپرست معرفی کنند. این شخص باید حتما مقیم کشور کانادا باشد. بهتر است بدانید نماینده ویزالند در استان انتاریو کشور کانادا این کار را به صورت کامل برای شما انجام می دهد.
 • برای گرفتن ویزای دانشجویی نیز تمکن مالی شرط بسیار مهمی می باشد. شما باید بتوانید هزینه های مربوط به زندگی خود را پرداخت کنید. شما می توانید در کالج ثبت نام کنید و لیسانس خود را در کالج های کانادا دریافت کنید.             
 • به یاد داشته باشید برای تحصیل در دانشگاه های کانادا باید مدرک آیلتس داشته باشید.
شرایط اخذ ویزای تحصیلی کانادا

نگاهی به مراحل گرفتن ویزای تحصیلی کانادا

همانطور که در بخش های قبل به دریافت ویزای تحصیلی کانادا 2023 در کمترین زمان پرداختیم، در این بخش به مراحل گرفتن ویزای تحصیلی کشور کانادا می پردازیم.

 • شما می بایست مدرک زبان فرانسه یا انگلیسی خود را به دانشگاه یا کالج ارائه دهید.
 • نامه مربوط به پذیرش تحصیلی شما باید به دانشگاه یا کالج تحویل داده شود.
 • استادی پلن خود را باید به دانشگاه یا کالج تحویل دهید.
 • مدارک مربوط به تمکن مالی را باید حتما به همراه داشته باشید.
 • مدرک شناسایی، عکس و پاسپورت خود را به همراه داشته باشید.
 • شما برای گرفتن ویزای تحصیلی باید نامه پذیرش تحصیلی داشته باشید.
 • مدارک لازم برای ثابت کردن وابستگی ایران و بازگشت به خاک ایران را باید حتما به همراه داشته باشید.
 • مدارک مورد نیاز شما باید حتما ترجمه شوند. پس از آن می توانید مدارک خود را به کالج یا دانشگاه ارائه دهید.
 • به یاد داشته باشید باید برای انگشت نگاری در یکی از کشورهای همسایه حضور داشته باشید.
مراحل اخذ ویزای تحصیلی کشور کانادا

آشنایی با پذیرش تحصیلی کشور کانادا

ما در بخش های قبل به صورت جامع به دریافت ویزای تحصیلی کانادا 2023 در کمترین زمان پرداختیم. لازم به ذکر است بدانید گرفتن پذیرش تحصیلی به عوامل زیادی بستگی دارد. از مهم ترین عوامل می توان به معدل، رشته تحصیلی، سابقه کار و دانشگاه قبلی اشاره نمود. امکان دارد برای گرفتن پذیرش از کالج یا دانشگاه به مدرک زبان احتیاجی نداشته باشید. توجه داشته باشید بدون داشتن مدرک زبان شما نمی توانید ویزای تحصیلی دریافت کنید. پس ما به شما پیشنهاد می کنیم تا زبان خود را تقویت کنید تا بتوانید نمره خوبی کسب نمایید.

نگاهی به پذیرش تحصیلی کانادا

سخن پایانی

ما در این مقاله به طور مفصل دریافت ویزای تحصیلی کانادا 2023 در کمترین زمان را مورد بررسی قرار دادیم.  به یاد داشته باشید برای درخواست ویزای تحصیلی کشور کانادا باید حتما گپ تحصیلی داشته باشید. افرادی که سن کمتری دارند، می توانند سریع تر ویزای تحصیلی کانادا را دریافت کنند. همانطور که گفته شد برای گرفتن ویزای دانش آموزی کانادا سن فرد باید کمتر از 18 سال باشد. بهتر است بدانید شرایط مهاجرت دانش آموزی و دانشجویی برای هر فردی متفاوت می باشد. پس شما باید به نکات مربوط به اخذ ویزای تحصیلی توجه نمایید