جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا | استانها، مسئول اکثر برنامه های اجتماعی، مثل مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و رفاه عمومی ( کمکهای مالی ) هستند و با هم بیشتر درآمد را از دست فدرال دریافت میکنند، که این اصل تقریباً در میان ساختار حکومتی کشورهای متحد در جهان، وجود دارد . دولت فدرال، با اعمال قدرت خود میتواند سیاست های ملی را در مناطق استانی نیز، به اجرا بگذارد، مثل لایحه الحاقی بهداشت کانادا؛ که البته مسئولین استانی میتوانند آنها را نادیده بگیرند، اما این مسأله در عمل به ندرت اتفاق می افتد .

برابر سازی پرداختی ها (حقوق (توسط دولت فدرال صورت گرفت تا به مردم اطمینان ببخشد که استانداردهای برابری در مورد ارائه خدمات و اخذ مالیات، در میان استان های فقیر و غنی، ارائه میشود .  تمام استانهای این کشور اعضای قوه مقننه که از سرتاسر ایالات و استان ها انتخاب میشوند و ریاست آن به عهده نخست وزیر است را انتخاب میکنند، به همان روشی که خود نخست وزیر انتخاب میشود . هر استان همچنین دارای یک بخش است که نماینده ملکه الیزابت است، همانند استاندار کانادا، که به پیشنهاد نخست وزیر کانادا به این سمت منصوب می شود که در سال های اخیر، در اینباره با دولت های استانی نیز، مشورت می شود .

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230