انتخاب صحیح محل زندگی در کانادا | بهترین راه موفقیت شما در کاریابی و اشتغال در کانادا، آمادگی پیش از عزیمت است. اولین قدم در ایجاد آمادگی انتخاب محل زندگی در کانادا است.در انتخاب محل زندگی موارد زیر را باید در نظر بگیرید:

1-نظام مند بودن یا نبودن شغل شما در ایالت هاي گوناگون.بر خی مشاغل در تمامی ایالت ها نظام مند هستند (نیاز به مجوز دارند) و برخی دیگر فقط در بعضی از ایالت ها.اگر در ایالتی کار کنید که شغل شما در آنجا نظام مند نباشد زودتر وارد بازارکار می شوید.

2-درآمد ها.درآمد ایالت هاي گوناگون را بررسی کنید و با توجه به نرخ اجاره و هزینه ي خانوارتان ایالت را انتخاب کنید.اگر متاهل هستید در انتخاب ایالت به درآمد همسرتان نیز در آنجا توجه کنید.هزینه ي اجاره مسکن به طور متوسط 30 درصد درآمد ماهیانه ي شما را به خود اختصاص خواهد داد.

3-اگر چه در ایالت هاي اصلی مانند بریتیش کلمبیا و اونتاریو ممکن است دسترسی به خدمات گوناگون کاریابی و دوره هاي آموزشی کمی راحتتر از ایالت هاي دیگر باشد اما کاریابی و ارتقاء به مراتب بالاتر شغلی مشکلتر است.در ایالت هاي دیگر مانند ساسکاتچوان شرایط کار بهتر است و راحتتر می توان تغییر شغل داد.

4-برخی ایالت ها به دلیل شرایط محیطی و یا قطب هاي علمی در یک صنعت خاص بسیار پیشرفت داشته اند.براي مثال ایالت کبک مرکز صنعت هوا و فضا ،شیمی و بیوتکنولوژي است.ایالت آلبرتا مرکز صنایع نفت،پتروشیمی و گاز است.ایالت ساسکاچوان بعد از آلبرتا بیشترین ذخایر نفتی را دارد اگرچه کشاورزي و معدن صنایع اصلی این ایالت به حساب می آید.مانیتوبا نیز در صنعت کشاورزي بسیار فعال است و 12 درصد مزارع کانادا در مانیتوبا واقع شده است.

5-از بین ایالاتی که براي کار خود مناسب می دانید ایالتی را برگزینید که در آنجا فامیل و یا آشنا دارید.آشنایان در یافتن اولین شغل شما بسیار کمک کننده خواهند بود.

6 -به زبان مورد استفاده در شهر مورد نظر دقت کنید.در برخی ایالتها مانند کبک و اونتاریو زبان فرانسه غالب می باشد.

7-بر خلاف اعتقاد بسیاري از افراد،بررسی آب و هوا باید در مرحله ي آخر قرار گیرد. کلاً کانادا سردتر از ایران است و باید خود را با این مسئله وفق دهید پس خیلی خود را درگیر این مسئله که کدام ایالت سردتراز دیگري است نکنید.عموماً ایالت هاي شرقی سردتر از ایالتهاي غربی هستند که البته با در نظر گرفتن تکنولوژي بالاو تجهیزات گرمایشی مجهز کشور کانادا این مسئله درخور بررسی زیاد نیست.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230