فهرست مطالب

اشتغال در کانادا

مراکز استخدام نیروی کار (Human Resource Centers of Canada= HRCC)  در بیش از 400 دفتردر سراسر این کشور اقدام به ارائه مشاوره مجانی و به کارگماردن افراد می کنند . واحدهای اطلاعاتی HRCC ، اطلاعاتی جدید در مورد بازار کار به شما ارائه می دهند و به شما کمک می کنند تا مشاغل و فرصت هاي شغلی مورد درخواست ، مهارت های مورد نیاز و نحوه گذراندن دوره هاي تعلیمات و خدمات مورد نیاز آن مشاغل را براي یافتن کار بیابید .

بسیاري از کمپانی های بزرگ آژانس هایی را در اختیار دارند که براي آنها کارمندانی چون مدیران اجرایی ، کارمندان حرفه اي ، کارمندان موقت اداري استخدام می کنند . آزانسهاي استخدام معمولا باید مجوز لازم را از مسئولین شهري یا ایالتی کسب کرده باشند. براي مثال در انتاریو ، وزارت کار سه نوع مجوز می دهد: نوع اول براي خدمات کارمندیابی است که از کارفرمایان حق الزحمه خود را دریافت می کند.

 

نوع دوم براي خدمات استخدامی است که از جویندگان کار حق الزحمه خود را دریافت می داردو نوع سوم براي خدمات استخدام براي کمک در امور منزل به کار می رود. حق الزحمه این آژانسها براي مشاغل ثابت معمولا معادل سه ماه حقوق ناخالص یا 25 درصد از حقوق ناخالص سالانه است که معمولا توسط کارفرما پرداخت می شود .

تعیین میزان حقوق که باید در کانادا دریافت کنید بسیار مشکل است ، بخصوص در مورد مشاغل تخصصی و اجرایی که میزان حقوق و مزایا به ندرت در آگهی کار ذکر می شوند. از طرف دیگر ممکن است در آگهی هاي کار در روزنامه هاي محلی میزان حقوق ذکر شود HRCC. نیز می تواند در مورد میزان دستمزد مشاغل محلی به شما اطلاعاتی بدهد. معمولا میزان حقوق قابل مذاکره است و متقاضی کار ، خود باید مطمئن شود که میزان حقوق و مزایاي پیشنهادي با تجارب و سوابق کاري وي متناسب است.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230