کسب مالکیت
  • کسب مالکیت

    کسب مالکیت اولین مدرک معتبر در معاملات مستغلات قرارداد خرید و فروش میان خریدار و فروشنده است . این قراردا ...

    کسب مالکیت اولین مدرک معتبر در معاملات مستغلات قرارداد خرید و فروش میان خریدار و فروشنده است . این قرارداد باید دارای شرایط تجاری  برای انتقال مانند توصیف زمین ، قیمت خرید، پیش پرداخت (در صورت وجود آن ...

    بیشتر بخوانید