وب سایت کانادا
  • نحوه سازگاری

    نحوه سازگاری : نگرش مثبت به تغیرات . شناخت تفاوت های افراد و احترام به آن . توانایی شناساییی و پیشنهاد ای ...

    نحوه سازگاری : نگرش مثبت به تغیرات . شناخت تفاوت های افراد و احترام به آن . توانایی شناساییی و پیشنهاد ایده ها و تفکرات جدید به منظور ایجاد خلاقیت در کار. در کشور کانادا افراد به منظور همکاری با دیگرا ...

    بیشتر بخوانید