فعالیت بیمه در کانادا
  • کارگزار بیمه

    کارگزار بیمه یک کارگزار بیمه می تواند کلیه امور بیمه ای فردبیمه گذار را اعم از بیمه اتومبیل ، املاک و عمر ...

    کارگزار بیمه یک کارگزار بیمه می تواند کلیه امور بیمه ای فردبیمه گذار را اعم از بیمه اتومبیل ، املاک و عمر انجام دهد. وام دهندگان نسبت به بیمه ملک اصرار دارند ؛ زیرا ملک ، ضامن وام دریافت شده است .بیمه ...

    بیشتر بخوانید